Definiții

Date personale – orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană vizată).

Împuternicit – entitatea care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului

Operator– entitatea care, singura sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal

Terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

Destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

Prelucrarea datelor personale – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate

GDPR – este prescurtarea regulamentului UE nr.679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii uniuni europene precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetățeniilor UE.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Daca sunteti utilizator al site-ului, ByteNET Consulting SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi:

  • Nume si prenume
  • E-mail

Acestea vor fi prelucrate doar in cazul in care le introduceti intr-un formular de contact prezent pe site.

Vizitarea site-ului se realizează fără să fie nevoie de identificarea sau dezvăluirea niciunei informaţii personale. Informațiile furnizate de către dvs. prin formularele de contact sau prin folosirea datelor  de contact sunt furnizate în mod liber de către dvs. și nu necesită obligativitatea obținerii consimțământului din partea ByteNET Consulting SRL.

Următoarele principii privind protecția datelor vor fi respectate:

  •  Procesarea este legală, echitabil și transparent. Activitățile noastre de prelucrare au motive legale. Întotdeauna considerăm drepturile dvs. înainte de prelucrarea datelor personale. Vă vom oferi informații privind prelucrarea la cerere.
  • Procesarea este limitată la scopul procesării. Activitățile noastre de procesare corespund scopului pentru care au fost colectate datele personale în procesul de contactare a clientului pentru o eventuala colaboarare, pentru a raspunde la intrebarile acestuia, etc.
  •  Procesarea se face cu date minime. ByteNET Consulting SRL colectează și procesează doar cantitatea minimă de date personale necesare pentru orice scop sau cerere primită de la dvs. folosind date adecvate, relevante și limitate scopului.
  • Vom face tot posibilul pentru a asigura exactitatea și corectitudinea datelor de la momentul colectării și până la momentul ștergerii acestora.
  • Vom face tot posibilul pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor personale în perioada în care ne-au fost încredințate.

Drepturile persoanelor vizate

Persoana vizată are următoarele drepturi:
1.    Dreptul la informație – ceea ce înseamnă că trebuie să știți dacă datele dvs. personale sunt procesate; ce date sunt colectate, de unde sunt obținute și de ce și de cine sunt prelucrate.
2.    Dreptul de acces – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a accesa datele colectate de la / despre dvs. Aceasta include dreptul dvs. de a solicita și de a obține o copie a datelor dvs. personale culese.
3.    Dreptul la rectificare – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dvs. personale care sunt inexacte sau incomplete.
4.    Dreptul de ștergere – ceea ce înseamnă că în anumite circumstanțe puteți cere ca datele dvs. personale să fie șterse din înregistrările noastre.
5.    Dreptul de a restricționa procesarea – adică în cazul în care se aplică anumite condiții, aveți dreptul să restricționați procesarea datelor dvs. personale.
6.    Dreptul de a se opune procesării – adică în anumite cazuri aveți dreptul să vă opuneți procesării datelor dvs. personale, de exemplu în cazul marketingului direct.
7.    Dreptul de a se opune prelucrării automate – ceea ce înseamnă că aveți dreptul să faceți obiecții față de procesarea automată, inclusiv de profilare; și să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Acest drept îl puteți exercita ori de câte ori există un rezultat al profilării care produce efecte juridice care vă afectează sau vă afectează în mod semnificativ.
8.    Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul să obțineți datele dvs. personale într-un format care poate fi citit de computer sau, dacă este posibil, ca un transfer direct de la un procesor la altul.
9.    Dreptul de a depune o plângere – în cazul în care refuzăm cererea dvs. în baza Drepturilor de acces, vă vom oferi un motiv pentru motivul refuzului. Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care a fost tratată solicitarea dvs., vă rugăm să ne contactați.
10.    Dreptul la ajutorul autorității de supraveghere– ceea ce înseamnă că aveți dreptul la ajutorul unei autorități de supraveghere și dreptul la alte căi de atac, cum ar fi solicitarea de despăgubiri.
11.    Dreptul de a retrage consimțământul – aveți dreptul să retrageți orice consimțământ dat pentru procesarea datelor dvs. personale.

 

Datele furnizate

Acestea sunt adresa de e-mail, numele și prenumele. – în principal informațiile necesare pentru livrarea unui email sau pentru a răspunde cererilor sau emailurilor primite de la dvs. și pentru a îmbunătăți experiența de client. Salvăm informațiile pe care ni le furnizați pentru a putea să vă răspundem la cererile dvs.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către ByteNET Consulting SRL nefiind comunicate niciunei terţe persoane, cu excepţia cazului în care acestea sunt solicitate de autorități publice pentru prevenirea, cercetarea şi reprimarea infracțiunilor; autorități în drept cu scopul verificării tranzacţiilor comerciale sau altor autorităţi în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

 

Cum folosim datele dvs. personale

 

Noi folosim datele dvs. personale pentru:

•    pentru a îndeplini o obligație în conformitate cu legea;
•    pentru a vă identifica;
•    pentru a vă oferi oferta ceruta sau a răspunde cererilor dvs;
•    pentru a comunica cu dvs. fie pentru vânzări, fie pentru facturare;

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. Ultima modificare a fost făcută pe 06.06.2018.